LinkedIn Google plud Facebook

Pokalbis

Pasirengimas pokalbiui vienas iš svarbiausių dalykų – darbą gauna tas, kuris geriausiai pasirengęs. Gerai pasiruošęs pokalbiui kandidatas iliustruoja savo profesionalumą ir susidomėjimą potencialiu darbdaviu bei siūlomu darbu. Prieš ateidamas į pokalbį išsiaiškinkite šiuos dalykus apie organizaciją:

 • Įmonės dydis, struktūra, centrinės būstinės vieta?
 • Ar įmonė priklauso grupei? Ar turi dukterinių įmonių ar filialų?
 • Kokia įmonės veikla, kas yra jos konkurentai, kokia įmonės padėtis rinkoje?
 • Koks įmonės įvaizdis rinkoje?
 • Paskaitykite pranešimus spaudoje ir internete. Naudokitės šia informacija pokalbio metu.
 • Apsilankykite įmonės tinklalapyje.
 • Perskaitykite metinę ataskaitą, įmonės brošiūrą ir kt.
 • Išsiaiškinkite, kokius produktus ir paslaugas ši įmonė teikia.
 • Sužinokite dabartinius augimo rodiklius ir ateities augimo perspektyvas.
 • Išsiaiškinkite tikslią pokalbio vietą ir laiką, asmenį, kuris vykdys pokalbį, jo pareigas.
 • Repeticija: surinkę informaciją, detaliai įsivaizduokite būsimą pokalbį ir apmąstykite atsakymus į galimus klausimus.
 • Iš jūsų bus tikimasi, kad turėsite išsamios informacijos apie savo dabartinį ar paskutinį darbdavį. Žinokite faktus ir skaičius.

Ką daryti ir ko nedaryti

 • Būkite apsirengęs tvarkingai ir profesionaliai.
 • Būkite punktualus.
 • Maloniai bendraukite ir visą laiką palaikykite akių kontaktą.
 • Pasiruoškite neoficialią temą kontakto užmezgimui pokalbio pradžioje.
 • Uždavinėkite klausimus viso pokalbio metu (ne tik jo pabaigoje).
 • Pasistenkite informaciją pateikti teigiamai – neklausiami nekalbėkite apie neigiamus dalykus.
 • Stenkitės „parduoti” save kaip darbuotoją ir stebėkite pašnekovo reakciją.
 • Pristatykite savo gebėjimus atsakydami į klausimus.
 • Ateikite su parengtu sąrašu klausimų, kuriuos ketinate užduoti.
 • Nepertraukite pašnekovo.
 • Neatsakykite į klausimą klausimu.
 • Pateikite išsamius atsakymus į klausimus (nevartokite tiesiog „taip” arba „ne”), atsakymus visada pagrįskite pavyzdžiais.
 • Nekalbėkite neigiamai apie dabartinį ar paskutinį darbdavį.
 • Netuščiažodžiaukite.
 • Nepažeiskite konfidencialumo.
 • Nepradėkite pirmas kalbėti apie atlyginimą. Iš anksto pagalvokite pagal kokius kriterijus Jus vertins pašnekovas. Tikriausiai sulauksite klausimų, kuriais pašnekovas bandys išsiaiškinti Jūsų motyvaciją, turimus įgūdžius (pvz.: problemų sprendimo, derybų ir t.t.) ir asmenines savybes (pvz.: orientacija į tikslą, iniciatyvumas ir t.t.).